Dr n. med. Marek Bodzioch

Specjalista genetyk kliniczny i pediatra zajmujący się w szczególności
chorobami genetycznymi układu nerwowego u dzieci i dorosłych.

 

Prowadzi Poradnię Genetyczną w ramach Przychodni Przyklinicznej Kliniki Neurologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Autor licznych publikacji w zakresie genetyki klinicznej, m.in. w takich czasopismach jak Nature Genetics, Genomics oraz Movement Disorders.

 

Współredaktor naczelny czasopisma „Medycyna Praktyczna – Neurologia”.