Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Badania z aktywną rekrutacją
wskazanie protokół tytuł badania faza lek czas trwania badania
Udar 1160.189 Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo doustnego inhibitora trombiny w postaci eteksylanu dabigatranu (110 mg lub 150 mg, doustnie dwa razy na dobę), w porównaniu do kwasu acetylosalicylowego (100 mg doustnie raz na dobę) w prewencji wtórnej udaru u pacjentów z udarem zatorowo pochodnym o nieustalonym źródle.  III Dabigatran do 3 lat
Ch. Parkinsona IN11004 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane badanie fazy iii z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie mające na celu porównanie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kontrolowanego uwolnienia z opóźnioną migracją z żołądka leku Accordion Pill™ Carbidopa/Levodopa (AP-CD/LD) w porównaniu do leczenia CD/LD o natychmiastowym uwalnianiu u pacjentów z chorobą Parkinsona z występującymi fluktuacjami). III Accordion Pill™ 32 tygodnie  
Epizodyczne Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-30056 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 2 schematów dawkowania (dożylnego/podskórnego i podskórnego) TEV-48125 z placebo w zapobieganiu występowaniu epizodycznego klasterowego bólu głowy. III TEV-48125 13 tygodni  
Przewlekłe Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-30057 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 2 schematów dawkowania (dożylnego/podskórnego i podskórnego) TEV-48125 z placebo w zapobieganiu występowaniu przewlekłego klasterowego bólu głowy. III TEV-48125 16 tygodni  
Choroba Parkinsona BEN01 Badanie fazy IIb mające na celu ustalenie dawki, bezpieczeństwa i skuteczności bawisantu w leczeniu nadmiernej senności dziennej w przebiegu choroby Parkinsona. Badanie CASPAR. IIb Bevisant 14 tygodni  
Choroba Alzheimera E2609-G000-302 Prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych
z placebo w grupie kontrolnej, trwające 24 miesiące badanie mające na celu ocenę skuteczności oraz bezpieczeństwa E2609 u uczestników
we wczesnym stadium choroby Alzheimera.
III E2609 24 miesiące  
Badania planowane
wskazanie protokół
tytuł badania faza lek czas trwania badania
Choroba Parkinsona TOZ-CL06 Wielośrodkowe, otwarte badanie mające w celu ocenę bezpieczeństwa i tolerancji leku Tozadenant jako leczenie uzupełniające u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych lewodopą u których występuje przedwczesne zakończenie działania przyjętej dawki. III Tozadenant 14 miesięcy
Stwardnienie rozsiane TG1101-RMS301 Badanie kliniczne fazy III oceniające działanie UbLiTuximabu w leczeniu stwardnienia rozsianego. III UbLiTuximab 24 miesiące  
Neuralgia popółpaścowa
CEMA401A2201 Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badanie, mające na celu ustalenie dawki optymalnej, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność trzech poziomów dawek EMA401 w zakresie zmniejszania średniej intensywności bólu w czasie 24-godzin u pacjentów z neuralgią popółpaścową II EMA401 18 tygodni