Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

    Badania z aktywną rekrutacją  
wskazanie protokół tytuł badania faza lek czas trwania badania  
Neuralgia popółpaścowa CEMA401A2201 Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badanie, mające na celu ustalenie dawki optymalnej, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność trzech poziomów dawek EMA401 w zakresie zmniejszania średniej intensywności bólu w czasie 24-godzin u pacjentów z neuralgią po półpaścową.  II EMA401 18 tygodni  
Epizodyczne Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-30056 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 2 schematów dawkowania (dożylnego/podskórnego i podskórnego) TEV-48125 z placebo w zapobieganiu występowaniu epizodycznego klasterowego bólu głowy. III TEV-48125 13 tygodni  
Przewlekłe Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-30057 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 2 schematów dawkowania (dożylnego/podskórnego i podskórnego) TEV-48125 z placebo w zapobieganiu występowaniu przewlekłego klasterowego bólu głowy. III TEV-48125 16 tygodni  
Choroba Parkinsona BEN01 Badanie fazy IIb mające na celu ustalenie dawki, bezpieczeństwa i skuteczności bawisantu w leczeniu nadmiernej senności dziennej w przebiegu choroby Parkinsona. Badanie CASPAR. IIb Bevisant 14 tygodni  
Choroba Alzheimera E2609-G000-302 Prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z placebo w grupie kontrolnej, trwające
24 miesiące badanie mające na celu ocenę skuteczności
oraz bezpieczeństwa E2609 u uczestników we wczesnym stadium choroby Alzheimera.
III E2609 24 miesiące  
Padaczka lekooporna z napadami o początku ogniskowym EP0091 Badanie kliniczne nad określeniem dawki, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem randomizacji i placebo w grupie kontrolnej, mające na celu ocenę skuteczności
i bezpieczeństwa preparatu Padsewonil w terapii dodanej dorosłych chorych na lekooporną padaczkę z napadami
o początku ogniskowym.
II Padsewonil 27 tygodni  
    Badania planowane  
wskazanie protokół
tytuł badania faza lek czas trwania badania  
Objawy neuropsychiatryczne związane z chorobą neurodegeneracujną ACD-103-046 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy IIIb, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa terapii pimawanseryną u dorosłych i osób w podeszłym wieku,
u których występują objawy neuropsychiatryczne związane
z chorobą neurodegeneracyjną.
III Pimawanseryna

16 tygodni
z możliwością przejścia do badania stanowiącego kontynuację

 
Choroba Alzheimera 17-AVP-786-305 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w układzie równoległym z grupą kontrolną otrzymującą placebo badanie fazy 3 oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję preparatu AVP-786 (deuterowanego bromowodorku dekstrometorfanu
[d6-DM]/siarczanu chinidyny [Q]) w leczeniu pobudzenia
u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera.
III AVP-786 16 tygodni
z możliwością przejścia do badania stanowiącego kontynuację
 
Bolesna neuropatia cukrzycowa
CEMA401A2202 Randomizowane, kontrolowane placebo badanie, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające bezpieczeństwo
i skuteczność EMA401 w dawce 100 mg dwa razy dziennie
w zakresie zmniejszania średniej intensywności bólu w czasie
24-godzin u pacjentów z bolesną neuropatią cukrzycową.
II EMA401 18 tygodni  
Dystonia szyjna 1720302 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III
z grupami równoległymi, oceniające skuteczność
i bezpieczeństwo jednorazowego wstrzyknięcia DaxibotulinumtoxinA (toksyny botulinowej) osobom dorosłym
z postacią izolowaną dystonii szyjnej.
III Toksyna botulinowa (DaxibotulinumtoxinA) 39 tygodni
z możliwością przejścia do kolejnego badania stanowiącego kontynuację