Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

    Badania z aktywną rekrutacją  
wskazanie protokół tytuł badania faza lek czas trwania badania  
Choroba Parkinsona ND0612-317 Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie pozorowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, badanie kliniczne oceniające skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i tolerancję ciągłego wlewu podskórnego ND0612 w porównaniu z doustnym IR-LD/CD u uczestników z chorobą Parkinsona, u których występują fluktuacje ruchowe.  III ND0612 28 tygodni, z możliwością przejścia do badania stanowiącego kontynuację na kolejny rok  
Choroba Alzheimera 17-AVP-786-305 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w układzie równoległym z grupą kontrolną otrzymującą placebo badanie fazy 3 oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję preparatu AVP-786 (deuterowanego bromowodorku dekstrometorfanu
[d6-DM]/siarczanu chinidyny [Q]) w leczeniu pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera. Możliwość przejścia do fazy przedłużonej.
III AVP-786 16 tygodni
z możliwością przejścia do badania stanowiącego kontynuację
 
Miastenia
MOM-M281-004 Badanie 2 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej proby z kontrolą placebo w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji, skuteczności , farmakokinetyki i farmakodynamiki produktu M281 podawanego osobom dorosłym z miastenią uogólnioną. Możliwość przejścia do fazy przedłużonej. II M281 8 tygodni
z możliwością przejścia do kolejnego badania stanowiącego kontynuację
 
Dystonia szyjna
ASPEN 1720304 Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy III oceniające
długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność wielokrotnych
wstrzyknięć toksyny botulinowej DaxibotulinumtoxinA osobom
dorosłym z izolowaną dystonią szyjną (ASPEN-OLS).
III  DaxibotulinumtoxinA 55 tygodni  
Objawy neuropsychiatryczne związane z chorobą neurodegeneracujną
ACP-103-046 Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy IIIb, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa terapii pimawanseryną u dorosłych i osób w podeszłym wieku,
u których występują objawy neuropsychiatryczne związane
z chorobą neurodegeneracyjną.
III Pimavanserin 16 tygodni
z możliwością przejścia do badania stanowiącego kontynuację
 
Choroba Huntingtona
BN40423 ROCHE Badanie 3 fazy prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oraz kontrolowane placebo, mające na celu ocene skuteczności i bezpieczeństwa stosowania R07234292(RG6042) podawanego dooponowo pacjentom w objawowej fazie huntingtona. III RO7234292 93 tygodnie  
Choroba Parkinsona AKST4290-211 Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie
Oceniające skuteczność i bezpieczeństwo AKST4290 u pacjentów z
Chorobą Parkinsona na stabilnym leczeniu dopaminergicznym.
 II AKST4290 15 tygodni  
Choroba Alzheimera COR388-010 Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie Oceniające skuteczność i bezpieczeństwo COR388 u pacjentów z Chorobą Alzheimera. II/III      
Niedociśnienie ortostatyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, zanikiem wieloukładowym
lub czystą niewydolnością autonomiczną
TD-9855-0169 Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, badanie mające na celu ocenę stosowania TD-9855 w leczeniu objawowego neurogennego niedociśnienia ortostatycznego u pacjentów z pierwotną niewydolnością autonomiczną. III TD-9855 4 tygodnie  
Lekooporna Padaczka EP0092 Wielośrodkowe badanie, podwójnie ślepe z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu padsevonil w terapii dodanej dorosłych chorych na lekooporną padaczkę z napadami o początku ogniskowym. III Padsevonil 27 tygodni, z możliwością przejścia do badania stanowiącego kontynuację  
    Badania planowane  
wskazanie protokół
tytuł badania faza lek czas trwania badania