Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik deklaruje gotowość do bezpłatnej konsultacji trudnych diagnostycznie przypadków, których dotychczasowe porady neurologiczne budzą wątpliwości lekarza prowadzącego.

Zgodnie z wielowiekową, dobrą tradycją naszego zawodu, lekarze seniorzy mogą liczyć na pojedyncze bezpłatne konsultacje z zakresu neurologii, których celem jest wyjaśnienie trudności diagnostycznych czy terapeutycznych i pomoc w znalezieniu odpowiedniej formy leczenia.

Bezpłatne konsultacje profesorskie dla lekarzy neurologów

Prof. Andrzej Szczudlik podejmuje się bezpłatnego skonsultowania pacjenta na podstawie osobistego badania pacjenta lub przeglądu dokumentacji lekarskiej i rozmowy z lekarzem prowadzącym, w następujących przypadkach:
- trudności w ustaleniu rozpoznania mimo wykonania odpowiednich badań;
- braku spodziewanej dobrej odpowiedzi na leczenie;
- potrzeby potwierdzenia rozpoznania, gdy pacjent lub jego opiekunowie (rodzina) nie akceptują postawionego rozpoznania lub sposobu leczenia.