Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Centrum Neurologii Klinicznej (CNK) jest przedsiębiorstwem medycznym Krakowskiej Akademii Neurologii sp. z o.o. ukierunkowanym na wysokospecjalistyczne procedury (badania i porady) neurologiczne. Zatrudnieni w nim lekarze, psycholodzy i logopeda udzielają porad, wykonują specjalistyczne badania oraz biorą udział w międzynarodowych badaniach klinicznych. Większość lekarzy to wybitni specjaliści w określonych obszarach (podspecjalnościach) neurologii, wieloletni pracownicy Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Chorób układu nerwowego jest bardzo dużo, a zdecydowana większość z nich występuje rzadko lub bardzo rzadko, co w praktyce uniemożliwia lekarzowi pracującemu nawet przez wiele lat w rejonowym oddziale neurologicznym lub rejonowej poradni neurologicznej, zdobycie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie każdej z kilku tysięcy zarejestrowanych w neurologii jednostek chorobowych. Stąd konieczność dalszej, coraz węższej specjalizacji. W Polsce nie ma formalnego systemu kształcenia takich wąskich specjalistów w neurologii, tak jak ma to miejsce na przykład w USA. Mimo to wielu neurologów, głównie pracujących w ośrodkach akademickich, ma odpowiednie kwalifikacje w zakresie tych wąskich specjalizacji i tylko oni mogą udzielić porady na najwyższym poziomie wiedzy medycznej w zakresie reprezentowanej wąskiej specjalności.

Przykładami chorób, w których lekarze neurolodzy CNK mają najwyższe krajowe kompetencje, są:
•    Choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniopochodne i inne choroby prowadzące do otępienia;
•    Choroba Parkinsona, inne choroby przebiegające ze sztywnością i drżeniem lub innymi zaburzeniami ruchowymi (dystonie, spastyczność, tiki, zrywania mięśniowe, choroby móżdżku itd.);
•    Drżenie samoistne i inne postaci drżenia;
•    Zespół niespokojnych nóg;
•    Choroba Huntingtona i inne genetyczne uwarunkowane choroby powodujące zaburzenia ruchowe i poznawcze;
•    Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego;
•    Stwardnienie rozsiane;
•    Miastenia, miopatie, neuropatie i inne choroby nerwowo-mięśniowe, w tym stwardnienie boczne zanikowe;
•    Bóle głowy, bóle neuropatyczne;

CNK oferuje także specjalistyczne badania neuropsychologiczne, elektromiograficzne, neurograficzne, i inne wykonywane przez osoby o odpowiednich  kwalifikacjach i doświadczeniu.
W celu zapewnienia pełnego zakresu porad w zakresie chorób układu nerwowego, CNK zatrudnia także innych specjalistów: neurochirurga, genetyka klinicznego, neuropsychologów i neurologopedę. Zapewnia także konsultacje innych lekarzy specjalistów, np. psychiatrów, endokrynologów czy ortopedów, a także organizację badań neuroobrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia emisyjna) w ośrodkach dysponujących aparaturą o najlepszych możliwościach diagnostycznych.

Osobom z podejrzeniem choroby Alzheimera CNK oferuje bezpłatną poradę u lekarza lub psychologa wstępnie potwierdzającą lub nie zasadność podejrzenia choroby oraz informację o dalszych możliwościach diagnostycznych.