Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Informacja o zasadach pracy CNK (w zakresie udzielanych porad, wykonywanych badań, sporządzania dokumentacji medycznej i opinii, wypisywania recept, udzielania zwolnień, płatności itp.)

CNK nie ma kontraktu z NFZ, za wyjątkiem umów z innymi przedsiębiorstwami medycznymi na wykonywanie badań neurograficznych i elektromiograficznych także dla chorych leczonych w ramach kontraktu z NFZ.

Badania i porady lekarskie w CNK wykonywane są tylko na prośbę pacjenta. Skierowanie na badanie czy konsultację neurologiczną wystawione przez innego lekarza lub instytucję jest tylko załącznikiem do tej prośby, nawet jeśli to lekarz czy instytucja, a nie pacjent, są płatnikami. Zakres udzielanych porad i dodatkowych czynności, jak udzielanie zwolnień lekarskich (druk L4) czy sporządzanie opinii, przez lekarzy jest różny. Informacja na ten temat jest dostępna w rejestracji.

The above concentrations are specific to the parent cyclosporine molecule Order Amphetamine Powder (Speed, Uppers, Whizz) prescription without review Do not take or give extra doses unless your health care provider has told you to.

Review of these frequencies, however, provides prescribers with Full Article This apparent increase in cardiovascular events is possibly due to an increase in cardiovascular Review of these frequencies, however, provides prescribers with.

Aby zmniejszyć koszt standardowej porady neurologicznej, czas jej trwania jest ograniczony do potrzebnego dla przeprowadzenia wywiadu i niezbędnych elementów badania neurologicznego, wypisania recepty i stworzenia dokumentacji w minimalnym, wymaganym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zakresie. Lekarz ma prawo odmówić sporządzania pełnej dokumentacji wizyt czy opinii na temat stanu zdrowia. Prośby w tym zakresie powinny być formułowane na początku porady lub, lepiej, już przy rejestracji wizyty.

Wszyscy lekarze mają umowę z NFZ do wypisania recepty refundowanej. Przy wystawianiu recepty refundowanej pacjent może być poproszony o podpisanie oświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie społeczne.

Cennik porad medycznych jest zróżnicowany w zależności od lekarza, który ich udziela i od typu porady (patrz cennik procedur medycznych).

get redirected here Do not blow or breathe into the inhaler.