Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik

specjalista neurolog

były kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ma szeroki zakres wiedzy i doświadczenie w rozpoznawaniu wielu rzadkich chorób i trudnych przypadków, szczególnie w zakresie chorób powodujących zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych, chorób objawiających się parkinsonizmem i innymi zaburzeniami ruchowymi, a także bólem, szczególnie przewlekłym, neuropatycznym i głowy.

Prof. dr hab. n med. Monika Rudzińska-Bar

specjalista neurolog

Prof. dr hab. n med. Moniki Rudzińska-Bar jest lekarzem, specjalistą neurologiem i rehabilitacji medycznej. Od 2000-2014 roku była ordynatorem Oddziału Chorób Zwyrodnieniowych Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie  w latach 2014-2019 była kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a od 2019 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach neurodegeneracyjnych powodujących zaburzenia ruchowe, w tym parkinsonizm, dystonie, drżenie, ataksje, zaburzenia chodu i otępienie oraz na leczeniu toksyną botulinową. Jest autorką i współautorka ponad 150 publikacji w czasopismach indeksowanych w Pub-Med., 7 monografii, 19 rozdziałów w książkach (indeks Hirscha = 21, IF ponad 200). Za publikacje książkowe dwukrotnie uzyskała Nagrodę Ministra Zdrowia: w 2013 roku za multimedialny “Atlas zaburzeń i chorób ruchu” oraz w 2017 za dwutomowy podręcznik „Toksyna botulinowa w praktyce klinicznej”. Od 2018 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz przewodniczącą Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest członkiem z wyboru American Association of Neurology i aktywnym członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych (np. European Huntington Disease Network, Movement Disorders Society, Dystonia Genetic Consortium). Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Była organizatorem wielu konferencji naukowych, międzynarodowych i krajowych odbywających się w Polsce.

Hydrochlorothiazide, given concomitantly with Ketoprofen, produces a reduction navigate to this website In some of these cases, the same intravenous infusion line was used for both .

my response These symptoms usually begin during the first or second day of therapy and generally resolve after the first 2-4 weeks of therapy.

Prof. dr hab. med. Ryszard Czepko

specjalista neurochirurg

do 2007 roku kierownik Kliniki Neurochirurgii UJ CM. Specjalizuje się w neurochirurgii mózgu i kręgosłupa, oraz wybranych zabiegach z zakresu nerwów obwodowych.  Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w wykonywania zabiegów z zakresu neurochirurgii mózgu i kręgosłupa.

Patients with inadequate endogenous secretion of GH sometimes experience fasting hypoglycemia that is improved by treatment with GH visit our website The patient should be observed carefully for hypoglycemia during the transition period from chlorpropamide to Tolinase (.

Dr med. Grażyna Zwolińska

specjalista neurolog

Były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych (miastenia, miopatie, neuropatie).

Dr Zwolińska prowadzi tylko swoich stałych Pacjentów, którzy chodzą do niej cyklicznie, nie przyjmuje nowych pacjentów.

W drodze wyjątku, po ówczesnej konsultacji z Panią Dr i ustaleniem terminu , Dr Zwolińska może przeprowadzić  " konsultację jednorazową " i skierować dalej Pacjenta do specjalisty.

Niestety z powodu odległych terminów dla swoich Pacjentów, pani Dr rezygnuje z przyjmowania pierwszorazowych pacjentów.

Dr med. Teresa Róg

specjalista neurolog

były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w stwardnieniu rozsianym i innych chorobach demielinizacyjnych, nowotworowych i zapalnych układu nerwowego.

Dr med. Marek Bodzioch

specjalista genetyk kliniczny

pracownik naukowy Zakładu Neurogenetyki UJ CM. Specjalizuje się w zakresie genetycznie uwarunkowanych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych.

Lek. med. Krzysztof Maciejewski

specjalista neurolog

wieloletni lekarz poradni przyklinicznej Kliniki Neurologii UJ CM. Ma duże doświadczenie w diagnozowaniu trudnych przypadków neurologicznych.

Lek. med. Michał Michalski

specjalista neurolog

lekarz kierujący Oddziałem Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala im. JP II w Krakowie. Specjalizuje się w chorobach ruchu i chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Lek. med. Elżbieta Krzysztyniak

specjalista neurolog

Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych, wykonuje badania neurograficzne i elektromiograficzne.

Mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

psycholog kliniczny i neuropsycholog

wieloletni pracownik Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w badaniach osób z zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych, a także w zaburzeniach emocjonalnych towarzyszącym chorobom układu nerwowego.

Dr n. med. Elżbieta Szczygieł-Pilut

specjalista neurolog

Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu padaczki oraz zaburzeń snu, wykonuje badania elektroencefalograficznie i polisomnograficznie.

Dr n. med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr

specjalista neurolog

Specjalizuje się w zaburzeniach ruchu (ang. movement disorders) oraz chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Mgr Ewa Wszendybył


Neuropsycholog, Specjalista Psychologii Klinicznej

Na co dzień pracownik oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Św. Rafała w Krakowie.
Udziela konsultacji psychologicznych, przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną oraz terapię prokognitywną/trening funkcji poznawczych.
Opinie wydawane do 2 tygodni od daty wizyty.

Przygotowanie pacjenta: badania neuroobrazowe, wcześniejsze konsultacje/badania psychologiczne/psychiatryczne, listę zażywanych leków, w przypadku Pacjentów z wadami wzroku czy słuchu, także okulary czy aparat słuchowy.
Na badanie neuropsychologiczne wskazane jest przybycie z opiekunem/członkiem rodziny/osobą bliską w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcjonowania osoby badanej.

Dr Dorota Zielińska

psycholog

dr Dorota Zielińska - psycholog w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej - neuropsychologii (2018 - planowane zakończenie 2022). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ uzyskując stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Psycholog w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi trening prokognitywny, przeprowadza ocenę funkcjonowania poznawczego.

 

Przygotowanie Pacjenta: proszę zabrać ze sobą opisy badań neuroobrazowych (tomografii komputerowej / rezonansu magnetycznego głowy), wyniki wcześniejszych konsultacji psychologicznych / psychiatrycznych, listę zażywanych leków; w przypadku Pacjentów z wadami wzroku czy słuchu także okulary korekcyjne "do czytania" / aparat słuchowy. Na badanie funkcjonowania poznawczego (neuropsychologiczne) wskazane jest przybycie z opiekunem / członkiem rodziny / osobą bliską w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcjonowania osoby badanej.

 

Opinie wydawane są po tygodniu od daty badania - możliwe przesłanie skanu opinii lub przesłanie jej pocztą. Jeżeli Pacjent potrzebuje opinii wcześniej - powinien to zgłosić na wizycie.

 

Potwierdzenie wizyty na dzień przed terminem (środy)

 

Lek. med. Bogusława Kraj

specjalista neurolog

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Następnie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie neurologii oraz licencji EMG.
Praktykę zdobywała na stażach podyplomowych oraz zawodowych w Szpitalach w Bielsku-Białej, Krakowie, Francji (Lille, Strasbourg), Wielkiej Brytanii (Londyn) .
Brała udział w kursach : Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi i mózgu, kursy w zakresie EMG i EEG.