Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik

specjalista neurolog

były kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM). Ma szeroki zakres wiedzy i doświadczenie w rozpoznawaniu wielu rzadkich chorób i trudnych przypadków, szczególnie w zakresie chorób powodujących zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych, chorób objawiających się parkinsonizmem i innymi zaburzeniami ruchowymi, a także bólem, szczególnie przewlekłym, neuropatycznym i głowy.

Prof. dr hab. med. Monika Rudzińska

specjalista neurolog

kierownik Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizuje się w chorobach objawiających się zaburzeniami ruchowymi (choroba Parkinsona, inne choroby przebiegające z parkinsonizmem, choroba Huntingtona, dystonie, drżenie, choroby móżdżku itp.) i innych chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego. Ma duże doświadczenie w leczeniu toksyną botulinową.

Hydrochlorothiazide, given concomitantly with Ketoprofen, produces a reduction navigate to this website In some of these cases, the same intravenous infusion line was used for both .

my response These symptoms usually begin during the first or second day of therapy and generally resolve after the first 2-4 weeks of therapy.

Prof. dr hab. med. Ryszard Czepko

specjalista neurochirurg

do 2007 roku kierownik Kliniki Neurochirurgii UJ CM. Specjalizuje się w neurochirurgii mózgu i kręgosłupa, oraz wybranych zabiegach z zakresu nerwów obwodowych.  Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w wykonywania zabiegów z zakresu neurochirurgii mózgu i kręgosłupa.

Patients with inadequate endogenous secretion of GH sometimes experience fasting hypoglycemia that is improved by treatment with GH visit our website The patient should be observed carefully for hypoglycemia during the transition period from chlorpropamide to Tolinase (.

Dr med. Grażyna Zwolińska

specjalista neurolog

Były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych (miastenia, miopatie, neuropatie).

Dr Zwolińska prowadzi tylko swoich stałych Pacjentów, którzy chodzą do niej cyklicznie, nie przyjmuje nowych pacjentów.

W drodze wyjątku, po ówczesnej konsultacji z Panią Dr i ustaleniem terminu , Dr Zwolińska może przeprowadzić  " konsultację jednorazową " i skierować dalej Pacjenta do specjalisty.

Niestety z powodu odległych terminów dla swoich Pacjentów, pani Dr rezygnuje z przyjmowania pierwszorazowych pacjentów.

Dr med. Teresa Róg

specjalista neurolog

były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w stwardnieniu rozsianym i innych chorobach demielinizacyjnych, nowotworowych i zapalnych układu nerwowego.

Dr med. Marek Bodzioch

specjalista neurolog dziecięcy i genetyk kliniczny

pracownik naukowy Zakładu Neurogenetyki UJ CM. Specjalizuje się w zakresie genetycznie uwarunkowanych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych.

Lek. med. Krzysztof Maciejewski

specjalista neurolog

wieloletni lekarz poradni przyklinicznej Kliniki Neurologii UJ CM. Ma duże doświadczenie w diagnozowaniu trudnych przypadków neurologicznych.

Lek. med. Michał Michalski

specjalista neurolog

lekarz kierujący Oddziałem Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala im. JP II w Krakowie. Specjalizuje się w chorobach ruchu i chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Lek. med. Elżbieta Krzysztyniak

specjalista neurolog

Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych, wykonuje badania neurograficzne i elektromiograficzne.

Mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

psycholog kliniczny i neuropsycholog

wieloletni pracownik Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w badaniach osób z zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych, a także w zaburzeniach emocjonalnych towarzyszącym chorobom układu nerwowego.

Mgr Ewa Barnaś

neurologopeda

Oddział Neurologii Krakowskiego szpitala Specjalistycznego im. JP II. Prowadzi terapię zaburzeń mowy (afazja, dyzartria) i połykania po udarze i innych chorobach mózgu.

Dr n. med. Elżbieta Szczygieł-Pilut

specjalista neurolog

Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu padaczki oraz zaburzeń snu, wykonuje badania elektroencefalograficznie i polisomnograficznie.

Dr n. med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr

specjalista neurolog

Specjalizuje się w zaburzeniach ruchu (ang. movement disorders) oraz chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Mgr Ewa Wszendybył

psycholog

W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, neuropsychologii (2015-2019). Na co dzień pracownik oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Św. Rafała w Krakowie.
Udziela konsultacji psychologicznych, przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną oraz terapię prokognitywną/trening funkcji poznawczych.
Opinie wydawane od 1 do max. 2 tygodni od daty wizyty.
Przygotowanie pacjenta: badania neuroobrazowe, wcześniejsze konsultacje/badania psychologiczne/psychiatryczne, listę zażywanych leków, w przypadku Pacjentów z wadami wzroku czy słuchu, także okulary czy aparat słuchowy.
Na badanie neuropsychologiczne wskazane jest przybycie z opiekunem/członkiem rodziny/osobą bliską w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcjonowania osoby badanej.

Mgr Dorota Zielińska

psycholog

W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ.
Udziela konsultacji psychologicznych, mających na celu wsparcie psychologiczne, próbę określenia przyczyny problemu, wskazanie dalszych możliwości działań/terapii.
Opinie psychologiczne wydawane tydzień później, do odbioru w rejestracji.
Przygotowanie pacjenta: okulary do czytania (jeśli korzysta na co dzień), aktualny spis leków, pełna dokumentacja medyczna (wyniki badań obrazowych – rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa- konsultacje, hospitalizacje)