Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Zakres tej konsultacji zależy od wiarygodnego udokumentowania związku z osobą, której dokumentacja dotyczy. Pełny zakres konsultacji jest możliwy tylko dla osób figurujących w dokumentacji, np. w szpitalnej historii choroby, jako uprawnione do uzyskania informacji medycznej.

Celem tej procedury jest maksymalne skrócenie czasu diagnozowania w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi (podejrzenie szybko postępującej choroby) lub na odpowiednio umotywowane życzenie pacjenta. W zależności od wskazań lekarskich lub na życzenie pacjenta chory może otrzymać skierowanie na hospitalizację lub być codziennie obserwowany w poradni przez czas niezbędny dla postawienia rozpoznania.

Jest to postępowanie zmierzające do postawienia rozpoznania choroby i podjęcia jej leczenia w tzw. przypadkach trudnych, czyli w przypadkach chorób przebiegających w sposób nietypowy lub należących do tzw. chorób rzadkich, gdy ustalenie rozpoznania nie jest możliwe w czasie jednej wizyty lekarskiej, czyli w ramach standardowej porady neurologicznej.

Obejmuje ona szczegółowy wywiad i badanie neurologiczne wykonywane w zakresie wynikającym z danych z wywiadu (podejrzenie określonej choroby lub chorób). Na podstawie tego formułowane jest: (a) podejrzenie choroby lub chorób i zakres koniecznych do postawienia rozpoznania badań, albo (b) rozpoznanie i propozycja leczenia zakończona wypisaniem odpowiedniej recepty.