Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi e-mailowej na następujące pytanie dotyczące badania klinicznego:*
jestem zainteresowana/y osobistą rozmową na temat udziału:*
w badaniu klinicznym dotyczącym:*
Proszę o kontakt telefoniczny (numer telefonu):
e-mailowy (adres):
Na bezpłatną wizytę skriningową zgłoszę się:*