Lista dostępnych Poradni:

1. CHOROBA PARKINSONA I INNE ZABURZENIA RUCHOWE

Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska – Bar

Specjalista neurolog
Jest lekarzem, specjalistą neurologiem i rehabilitacji medycznej. Od 2000-2014 roku była ordynatorem Oddziału Chorób Zwyrodnieniowych Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie w latach 2014-2019 była kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a od 2019 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach neurodegeneracyjnych powodujących zaburzenia ruchowe, w tym parkinsonizm, dystonie, drżenie, pląsawica, ataksje, zaburzenia chodu i otępienie oraz na leczeniu toksyną botulinową.
Jest autorką i współautorka ponad 150 publikacji w czasopismach indeksowanych w Pub-Med.,
7 monografii, ponad 20 rozdziałów w książkach (indeks Hirscha = 21, IF ponad 250). Za publikacje książkowe dwukrotnie uzyskała Nagrodę Ministra Zdrowia: w 2013 roku za multimedialny „Atlas zaburzeń i chorób ruchu” oraz w 2017 za dwutomowy podręcznik „Toksyna botulinowa w praktyce klinicznej”.
Od 2018 roku była prezesem Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz przewodniczącą Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Jest członkiem z wyboru American Association of Neurology i aktywnym członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych (np. American Academy of Neurology, European Huntington Disease Network, Movement Disorders Society, European Academy of Neurology, Dystonia Genetic Consortium). Współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami zagranicznymi.
Była organizatorem wielu konferencji naukowych, międzynarodowych ikrajowych odbywających się w Polsce.

Profesor Rudzińska
Magdalena Wójcik – Pędziwiatr

Specjalista neurolog

Specjalizuje się w zaburzeniach ruchu (ang. movement disorders) oraz chorobach
zwyrodnieniowych układu nerwowego. Obecnie pracująca w szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawła II w Krakowie.

2. CHOROBA ALZHEIMERA I INNE OTĘPIENIA

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

Specjalista neurolog

Były kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ma szeroki zakres wiedzy i doświadczenie w rozpoznawaniu wielu rzadkich chorób i trudnych przypadków, szczególnie w zakresie chorób powodujących zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych, chorób objawiających się parkinsonizmem i innymi zaburzeniami ruchowymi, a także bólem, szczególnie przewlekłym, neuropatycznym głowy.

3. CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

Dr n. med. Grażyna Zwolińska

Specjalista neurolog

Były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w chorobach
nerwowo-mięśniowych (miastenia, miopatie, neuropatie). Ze względu na odległe terminy dla swoich stałych pacjentów Pani doktor rezygnuje z przyjmowania nowych pacjentów z innymi zaburzeniami niż te, w których się specjalizuje.

Dr Zwolińska
Dr n. med. Dorota Zawiślak

Specjalista neurolog

Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych oraz zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Dr Zawiślak

4. OGÓLNO-NEUROLOGICZNE

Lek. med. Michał Michalski

Specjalista neurolog

Lekarz kierujący Oddziałem Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Pan doktor specjalizuje się w chorobach ruchu i chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego.

 

 

Lek. med. Krzysztof Maciejewski

Specjalista neurolog

Wieloletni lekarz poradni przyklinicznej Kliniki Neurologii UJ CM. Pan doktor ma duże
doświadczenie w diagnozowaniu bólu szczególnie przewlekłego.

5. STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Lek. med. Paulina Kaczmarska

Specjalista neurolog

Dr n. med. Teresa Róg

Specjalista neurolog

Były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w stwardnieniu rozsianym i innych chorobach demielinizacyjnych, nowotworowych i zapalnych układu nerwowego.

6. PRZECIWPADACZKOWA

Dr n. med. Elżbieta Szczygieł – Pilut

Specjalista neurolog

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, która jako jedna z dwóch została zaprezentowana na konferencji: International Medical Postgraduate w Pradze. Inne prace naukowe prezentowała m.in. w Tokio, Genewie.

Staże odbyła w wielu renomowanych ośrodkach krajowych ( Warszawa, Wrocław) i zagranicznych ( Budapeszt, Wiedeń, Barcelona, Rzym).

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w badaniach klinicznych. Obecnie jako starszy asystent pracuje w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

Szczególne miejsce wśród zainteresowań klinicznych zajmuje epilepsja.

 

 

Dr n. med. Natalia Grabska

Specjalista neurolog

7. NEUROCHIRURGICZNA

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Specjalista neurochirurg

Aktualnie Ordynator oddziału Klinicznego Neurochirurgii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Do
2007 roku kierownik Kliniki Neurochirurgii UJ CM. Specjalizuje się w neurochirurgii naczyniowej i
onkologicznej mózgu i kręgosłupa, oraz wybranych zabiegach z zakresu nerwów
obwodowych. Wykorzystuje nowoczesne metody leczenia, w tym techniki mikrochirurgiczne i
małoinwazyjne. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w wykonywania zabiegów z
zakresu neurochirurgii mózgu i kręgosłupa. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Neurochirurg. Członek Europejskiego Związku Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS).

8. NEUROGENETUYCZNA

Dr n. med. Marek Bodzioch

Specjalista genetyk kliniczny

Pracownik naukowy Zakładu Neurogenetyki UJ CM. Specjalizuje się w zakresie genetyki
uwarunkowanych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych.

9. NEUROPSYCHOLOGIA

Mgr Mirosława Orłowiejska – Gillert

Psycholog kliniczny i neuropsycholog

Wieloletni pracownik Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w badaniach osób z zaburzeniami
pamięci i innych funkcji poznawczych, a także w zaburzeniach emocjonalnych towarzyszącym
chorobom układu nerwowego.

Mgr Orłowiejska
Dr Ewa Wszendybył

Psycholog Kliniczny, Specjalista Neuropsycholog

Na co dzień pracownik oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych. Przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną. 

Dr Dorota Zielińska

Psycholog Kliniczny, Specjalista Neuropsycholog

Pracownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z Pacjentami z problemami neurologicznymi oraz w badaniach klinicznych. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ uzyskując stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz czteroletnią specjalizację z zakresu psychologii klinicznej- subspecjalizacja neuropsychologia. Obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej. Udziela konsultacji psychologicznych oraz przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną.

10. PRACOWNIA ELEKTROMIOGRAFII I NEUROGRAFII

Lek. med. Elżbieta Krzysztyniak

Specjalista neurolog

Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych, wykonuje badania neurograficzne i
elektromiograficzne.

 

 

Lek. med. Bogusława Kraj

Specjalista neurolog

Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Następnie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie neurologii oraz licencji EMG. Praktykę zawodową
zdobywała na stażach podyplomowych oraz zawodowych w Szpitalach w Bielsko-Białej,
Krakowie, Francji, Wielkiej Brytanii. Brała również udział w kursach: Diagnostyki dopplerowskiej
naczyń krwionośnych szyi i mózgu oraz kursy w zakresie EMG i EEG.

 

Dr n. med. Gabriela Rusin

Specjalista neurolog

Dr Rusin