Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Obejmuje ona szczegółowy wywiad i badanie neurologiczne wykonywane w zakresie wynikającym z danych z wywiadu (podejrzenie określonej choroby lub chorób). Na podstawie tego formułowane jest: (a) podejrzenie choroby lub chorób i zakres koniecznych do postawienia rozpoznania badań, albo (b) rozpoznanie i propozycja leczenia zakończona wypisaniem odpowiedniej recepty.

Lekarz zapisuje w karcie chorego tylko najważniejsze dane z wywiadu i badania, sformułowane podejrzenie lub rozpoznanie, zalecone badania i leki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2010 roku). Pacjent ma prawo do krótkiej pisemnej opinii podsumowującej konsultację dla innego lekarza. Prośba o sporządzenie dokładnej opinii dla innego lekarza, sądu, innej instytucji czy dla potrzeb własnych pacjenta powinna być przekazana na początku wizyty, a sporządzenie tej opinii jest dodatkowo płatne (patrz: cennik procedur medycznych). Lekarz może odmówić sporządzenia tej opinii, np. z powodu przedłużenia się czasu planowanej wizyty i wydłużenia oczekiwania innych pacjentów lub zaproponować jej napisanie w czasie późniejszym.