Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Celem tej procedury jest maksymalne skrócenie czasu diagnozowania w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi (podejrzenie szybko postępującej choroby) lub na odpowiednio umotywowane życzenie pacjenta. W zależności od wskazań lekarskich lub na życzenie pacjenta chory może otrzymać skierowanie na hospitalizację lub być codziennie obserwowany w poradni przez czas niezbędny dla postawienia rozpoznania.

Etapy tej procedury są podobne jak w przypadku diagnostyki neurologicznej przypadków trudnych (patrz: Diagnostyka neurologiczna tzw. trudnych przypadków), ale czas badań jest skrócony przez dostępność lekarza poza godzinami planowanych wizyt i ekspresowymi terminami badań wykonywanych w CNK i poza. Procedura ta jest znacznie kosztowniejsza niż standardowa porada specjalistyczna i kończy się sporządzeniem dla chorego dokładnej dokumentacji procesu diagnostycznego z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej i sformułowaniem zaleceń terapeutycznych. Istniej możliwość dalszej współpracy z innym lekarzem, np. rodzinnym, w celu dalszej obserwacji choroby i skuteczności jej leczenia.