Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Zakres tej konsultacji zależy od wiarygodnego udokumentowania związku z osobą, której dokumentacja dotyczy. Pełny zakres konsultacji jest możliwy tylko dla osób figurujących w dokumentacji, np. w szpitalnej historii choroby, jako uprawnione do uzyskania informacji medycznej.

W innych przypadkach lekarz ma jedynie prawo do ogólnej interpretacji wyników przeprowadzonych badań, informacji na temat standardów i zaleceń co do postępowania w podobnych przypadkach, wysunięcia podejrzenia choroby lub chorób, które powinny być różnicowane, na podstawie wiedzy medycznej jaką lekarz posiada i dokumentacji z którą się zapoznał, z zastrzeżeniem, że brak osobistego badania pacjenta może być powodem błędnej interpretacji, np. z powodu nieuwzględnienia wielu ważnych informacji na temat chorego, których nie pozsiada. Lekarz w tej sytuacji jest tylko dostarczycielem wiedzy medycznej (lekarskiej) na temat choroby czy sposobu jej diagnozowania i leczenia, a nie konsultantem danego przypadku chorobowego. Nie jest uprawniony do wyrażenia opinii co do zasadności wykonanych badań czy potrzeby wykonania dalszych w tym przypadku. Nie mając pełnego obrazu choroby w danym przypadku nie może oceniać poprawności dotychczasowego postępowania lekarskiego.

Taka konsultacja nie może być podstawą utworzenia dokumentacji chorobowej pacjenta, czy kończyć się pisemną opinią, a jedynie wskazaniem źródeł przekazywanych informacji.