Lista dostępnych Poradni:

1. CHOROBA PARKINSONA I INNE ZABURZENIA RUCHOWE

Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska – Bar

Specjalista neurolog

Magdalena Wójcik – Pędziwiatr

Specjalista neurolog
Specjalizuje się w zaburzeniach ruchu (ang. movement disorders) oraz chorobach
zwyrodnieniowych układu nerwowego. Obecnie pracująca w szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawła II w Krakowie.

2. CHOROBA ALZHEIMERA I INNE OTĘPIENIA

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

Specjalista neurolog
Były kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ma szeroki
zakres wiedzy i doświadczenie w rozpoznawaniu wielu rzadkich chorób i trudnych przypadków,
szczególnie w zakresie chorób powodujących zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych,
chorób objawiających się parkinsonizmem i innymi zaburzeniami ruchowymi, a także bólem,
szczególnie przewlekłym, neuropatycznym głowy.

3. CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH

Dr n. med. Grażyna Zwolińska

Specjalista neurolog
Były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w chorobach
nerwowo-mięśniowych (miastenia, miopatie, neuropatie). Ze względu na odległe terminy dla
swoich stałych pacjentów Pani doktor rezygnuje z przyjmowania nowych pacjentów z innymi
zaburzeniami niż te, w których się specjalizuje.

Dr n. med. Dorota Zawiślak

Specjalista neurolog

 

 

4. OGÓLNO-NEUROLOGICZNE

Lek. med. Michał Michalski

Specjalista neurolog
Lekarz kierujący Oddziałem Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Pan doktor specjalizuje się w chorobach ruchu i chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego.

 

Dr n. med. Michalina Malec-Litwinowicz

Specjalista neurolog
Głównym zainteresowaniem Pani doktor jest nowoczesne diagnozowanie i leczenie chorób
padaczki. Ukończyła kurs elektroencefalopatii. Odbyła staż w Centrum Epileptologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Monachium, gdzie szkoliła się w nowoczesnej diagnostyce oraz kwalifikacji
do leczenia operacyjnego padaczki, a także leczenia padaczki lekoopornej. Ponadto diagnozuje i
leczy pacjentów powszechnymi schorzeniami neurologicznymi, utrudniającymi codzienne
funkcjonowanie, takimi jak ból głowy czy kręgosłupa.

 

Lek. med. Krzysztof Maciejewski

Specjalista neurolog
Wieloletni lekarz poradni przyklinicznej Kliniki Neurologii UJ CM. Pan doktor ma duże
doświadczenie w diagnozowaniu bólu szczególnie przewlekłego.

5. STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Lek. med. Paulina Kaczmarska

Specjalista neurolog

Dr n. med. Teresa Róg

Specjalista neurolog
Były wieloletni adiunkt Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w stwardnieniu rozsianym i
innych chorobach demielinizacyjnych, nowotworowych i zapalnych układu nerwowego.

6. PRZECIWPADACZKOWA

Dr n. med. Elżbieta Szczygieł – Pilut

Specjalista neurolog
Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, która jako jedna z dwóch została zaprezentowana na konferencji: International Medical Postgraduate w Pradze.
Inne prace naukowe prezentowała m.in. w Tokio, Genewie.
Staże zagraniczne odbyła w wielu renomowanych ośrodkach w kraju (Warszawa, Wrocław) i zagranicą (Budapeszt, Wiedeń, Barcelona, Rzym).
Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w badaniach klinicznych.
Obecnie jako starszy asystent pracuje w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.
Szczególne miejsce wśród zainteresowań klinicznych zajmuje EPILEPSJA.

Dr n. med. Michalina Malec-Litwinowicz

Specjalista neurolog
Głównym zainteresowaniem Pani doktor jest nowoczesne diagnozowanie i leczenie chorób
padaczki. Ukończyła kurs elektroencefalopatii. Odbyła staż w Centrum Epileptologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Monachium, gdzie szkoliła się w nowoczesnej diagnostyce oraz kwalifikacji
do leczenia operacyjnego padaczki, a także leczenia padaczki lekoopornej. Ponadto diagnozuje i
leczy pacjentów powszechnymi schorzeniami neurologicznymi, utrudniającymi codzienne
funkcjonowanie, takimi jak ból głowy czy kręgosłupa.

Dr n. med. Natalia Grabska

Specjalista neurolog

7. NEUROCHIRURGICZNA

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Specjalista neurochirurg
Aktualnie Ordynator oddziału Klinicznego Neurochirurgii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Do
2007 roku kierownik Kliniki Neurochirurgii UJ CM. Specjalizuje się w neurochirurgii naczyniowej i
onkologicznej mózgu i kręgosłupa, oraz wybranych zabiegach z zakresu nerwów
obwodowych. Wykorzystuje nowoczesne metody leczenia, w tym techniki mikrochirurgiczne i
małoinwazyjne. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w wykonywania zabiegów z
zakresu neurochirurgii mózgu i kręgosłupa. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Neurochirurg. Członek Europejskiego Związku Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS).

8. NEUROGENETUYCZNA

Dr n. med. Marek Bodzioch

Specjalista genetyk kliniczny
Pracownik naukowy Zakładu Neurogenetyki UJ CM. Specjalizuje się w zakresie genetyki
uwarunkowanych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych.

9. NEUROPSYCHOLOGIA

Mgr Mirosława Orłowiejska – Gillert

Psycholog kliniczny i neuropsycholog
Wieloletni pracownik Kliniki Neurologii UJ CM. Specjalizuje się w badaniach osób z zaburzeniami
pamięci i innych funkcji poznawczych, a także w zaburzeniach emocjonalnych towarzyszącym
chorobom układu nerwowego.

Mgr Ewa Wszendybył

Psycholog Kliniczny, Specjalista Neuropsycholog
Na co dzień pracownik oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Neurochirurgii Szpitala św.
Rafała w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych. Przeprowadza diagnozę
neuropsychologiczną.

Dr Dorota Zielińska

Psycholog
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ uzyskując stopień
doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Aktualnie Pani doktor jest w trakcie całościowego
szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej. Psycholog w Oddziale Neurologii z
Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie. Udziela konsultacji
psychologicznych oraz przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną.

10. PRACOWNIA ELEKTROMIOGRAFII I NEUROGRAFII

Lek. med. Elżbieta Krzysztyniak

Specjalista neurolog
Specjalizuje się w chorobach nerwowo-mięśniowych, wykonuje badania neurograficzne i
elektromiograficzne.

Lek. med. Bogusława Kraj

Specjalista neurolog
Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Następnie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie neurologii oraz licencji EMG. Praktykę zawodową
zdobywała na stażach podyplomowych oraz zawodowych w Szpitalach w Bielsko-Białej,
Krakowie, Francji, Wielkiej Brytanii. Brała również udział w kursach: Diagnostyki dopplerowskiej
naczyń krwionośnych szyi i mózgu oraz kursy w zakresie EMG i EEG.

Dr n. med. Gabriela Rusin

Specjalista neurolog